Fractie 2014

Fractie samenstelling

 

De fractie bestaat momenteel uit:

voorzitter: Dieta Praamstra,
lid: Pieter Steenbergen  
lid: Jan Bouwkamp
lid: Luuk Klamer 
1 vacature

 

 

 

Dieta Praamstra

 

 

 Pieter Steenbergen

 

 

Jan Bouwkamp
   Luuk Klamer