vrijwilligersverzekering

motie vrijwilligersverzekering aangenomen

Uit de fractie

 

 

 

Vrijwilligersverzekering

De raad heeft in de begrotingsvergadering unaniem een motie van de ChristenUnie aangenomen om te onderzoeken alle vrijwilligers in de gemeente te verzekeren tegen (niet elders te verhalen) schade die als gevolg van de vrijwilligersactiviteiten ontstaat.

Dat onderzoek is inmiddels gedaan en het college van B&W heeft besloten de gemeente Haren met ingang van 2009 aan te melden voor de VNG vrijwilligers BasisPolis en de VNG vrijwilligers PlusPolis. Ik denk dat dit heel belangrijk is voor alle vrijwiliigers(verenigingen)!

Schuin gedrukt  staat nadere uitleg over deze verzekering.

 

 

Wat is de vrijwilligersverzekering?

Een vrijwilliger is iemand die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend.

De gemeente heeft een verzekering afgesloten waarbij alle vrijwilligers zijn verzekerd:

• ongeacht hun leeftijd;

• ook bij eenmalige activiteiten;

• geen minimum aantal uren;

• ook bij kerkelijk werk en buurtactiviteiten;

Besturen hoeven zich niet van tevoren aan te melden, alleen bij (elders niet te verhalen) schade contact op te nemen met de gemeente.

Ik ben graag bereid hierover nadere informatie te verstrekken.

 

Zie voor de verzekeringsvoorwaarden de website van de gemeente Haren:

http://www.haren.nl/live/inwoners/zorg_en_welzijn/WMO/WMO.pag