Over ons

Wat is de ChristenUnie Haren?

De ChristenUnie Haren is een kiesvereniging die als doel heeft in de gemeente Haren een duidelijk christelijk politiek geluid te laten horen.

We willen een politiek bedrijven die genormeerd is naar Gods Woord, zoals dat ook verwoord wordt in de gereformeerde belijdenissen.
Dat betekent niet dat bij elk vraagstuk dat zich plaatselijk voordoet de bijbel erbij wordt gehaald. Wel dat we ons in ons denken willen laten leiden door dat Woord. Uiteindelijk moet heel ons leven er op gericht zijn dat we niet eerst opkomen voor onszelf, maar juist eerder voor onze medemens. Dit doen we niet uit een soort algemene medemenselijkheid, maar omdat dit als christen van ons gevraagd wordt.

Onze leden wonen in Haren, Glimmen, Noordlaren en Onnen en onderschrijven doelstelling en statuten van onze vereniging.

We zijn onderdeel van de landelijke ChristenUnie, gevestigd in Amersfoort.