Bestuurssamenstelling

Het bestuur van onze vereniging bestaat uit de volgende personen:

 voorzitter:

Gerjan Heidema

tel 050 5717472

bestuurslid vanaf mei 2013

Gerjan werkt bij het ministerie van justitie.

 


 

 

 
Secretaris: 

Giny Koerts
Sparkampen 1
9753 KR Haren

tel.050-5342920

email: aengkoerts@home.nl 


 


 

Penningmeester:

Henk Buist

reknr. ING: NL64 INGB 0009 3971 01 t.n.v. ChristenUnie Haren

tel 050 5346743

 

Henk is een ervaren manager in de Tuinbranche en vanaf 2007 bestuurslid

 


 

 LID:

 

Henk Velvis

 

Henk is inmiddels gepensioneerd, maar was in het verledenmicrobiologisch onderzoeker in de landbouw.  Hij is vanaf mei 2013 bestuurslid.

tel 050 5344156

 
 
 
 

Contactadres ChristenUnie Haren:

Giny Koerts e-mail: aengkoerts@home.nl
Sparkampen 1 9753 KR HAREN GN  tel 050

 Contactadres Fractie:

Dieta Praamstra,
Kerklaan 41 9751 NL Haren
tel 050 5340945
email: dietapraamstra@gmail.com