Politiek Overleg Haren

POLITIEK OVERLEG HAREN

Het Politiek Overleg Haren(POH) is een overlegorgaan van de politieke partijen in Haren. Het POH heeft als doel het contact tussen burger en politiek te versterken door het organiseren van diverse gemeenschappelijke activiteiten. Deze activiteiten vinden m.n. plaats tijdens de verkiezingsperiodes.

Namens de ChristenUnie zit bestuurslid Henk Velvis in het POH.

Contactpersoon van het POH is Hans van den Berg (CDA): jhvandenberg@hetnet.nl