Onderzoek Cohen

Onderzoek door Cohen

Speech betreffende onderzoek door Job Cohen. (door Dieta Praamstra)

De aanleiding van dit onderwerp is bijzonder tragisch. Wie had dit voor 21 september kunnen bedenken dat wij in ons mooie dorp Haren een onderzoek moeten laten uitvoeren naar extreem geweld en vele grote vernielingen .

Want dat is wat er geweest is op 21 september 2012. Wat begon als een onschuldige uitnodiging is uitgegroeid naar een groot drama met heel veel slachtoffers.

Slachtoffers onder burgers, inwoners, ondernemers, politiemensen en andere hulpverleners. Zowel lichamelijk emotioneel en materiële schade die enorm groot is.

Wij als CU vinden dat de  raddraaiers, relschoppers, of hoe je ze ook wil noemen, degenen zijn die hieraan schuldig geweest zijn. Zij hebben al het leed toegebracht aan slachtoffers Immers zij zijn bewust hier naar toegekomen om met de politie de strijd aan te gaan en de inwoners en ondernemers en politie en hulpverleners schade toe te brengen. Ze hebben de mensen  in Haren die doodsangsten bezorgd en dat is alleen hen toe te rekenen.

De overheid heeft als taak om de samenleving te beschermen tegen dit soort onverlaten. Dit behoren zij te doen met alle mogelijke middelen.. Er moest allerlei informatie gewonnen over een betrekkelijk nieuw fenomeen, vervolgens moeten er inschattingen gemaakt worden. En aan de hand van deze inschattingen moeten maatregelen getroffen worden. Dat is een moeilijk proces, zeker, zoals ik al net zei, als het om een relatief nieuw fenomeen gaat. We benadrukken nogmaals dat het om inschattingen gaan die op dat moment beschikbaar waren. Geen van de betrokken overheidsinstanties heeft dit gewild, sterker nog zij hadden dit graag willen vóórkomen.

Het is daarom goed dat er een onderzoek komt naar alles wat er die avond voorgevallen is. Ook het proces eraan vooraf moet daarin meegenomen worden. De politie, justitie het bestuur en ook alle mensen die erbij geweest zijn moeten gehoord worden en dan hopen wij dat er een gedegen rapport komt met conclusies en aanbevelingen.

En dat niet alleen betrokkenen van die avond ervan leren maar dat het onderzoek voor alle gemeenten in Nederland een leerproces zal zijn. Al hopen wij van ganser harte dat dit geen enkele gemeente in Nederland  mee hoeft te maken.

Tot slot voorzitter wil de CU iedereen bedanken die er die avond aan bijgedragen heeft dat de rust weergekeerd is in Haren en soms  met gevaar voor eigen leven de burgers beschermd hebben. Ook wil de CU sterkte wensen aan alle mensen die deze avond een traumatische ervaring hebben opgelopen en we hopen dat ze met voldoende nazorg weer snel  de draad van het leven kunnen oppakken.