zelfstandigheid van Haren

In de raadsvergadering van 25 februari 2013 heeft onze raad het college de opdracht gegeven om, naar aanleiding van ons eigen SWOT analyse (onze sterke en zwakke punten), te onderzoeken of samenwerking, dan wel samengaan met diverse omliggende gemeenten mogelijk is. Op 28 februari werd het rapport van de commissie Jansen gepresenteerd. Dat rapport is mede naar aanleiding van een motie van D66 en de ChristenUnie in de provinciale staten gemaakt. Gevraagd was om onderzoek te doen naar een eventuele herindeling van vooral zwakke gemeenten. Deze commissie is na haar onderzoek tot de conclusie gekomen dat de provincie Groningen uit 6 gemeenten moet gaan bestaan, tegen nu 23. De gemeente Haren wordt volgens dit rapport ingedeeld bij Groningen ten Boer en een klein gedeelte van Slochteren (Meerstad). De gemeenteraad van Haren heeft het rapport op dat moment naast zich neergelegd omdat op 8 maart het rapport van de commissie Cohen uit kwam, dat voor ons een hogere prioriteit had. Daar is een extra raadsvergadering aan gewijd. Echter, deze vergadering nam een onverwachte wending omdat de burgemeester Rob Bats zijn ontslag aankondigde. Onze raad vond het op dat moment niet opportuun om het debat over het rapport te nog te vervolgen.