Standpunt betreffende herindeling

Standpunt herindeling

Dank u voorzitter,

 

Haren moet Harens blijven. Dat is wat  veel inwoners van de gemeente Haren zeggen als ze het over de herindeling hebben.

Maar wat is Harens?

Toen ik 33 jaar geleden hier kwam wonen was Haren ook Harens.

Toch zag het er heel anders uit dan anno 2013. Vanaf de Mellenssteeg was op de Wissel na (tegenwoordig de Octopus) het hele gebied naar het oosten nog weiland. Deelgebied 3 van Haren noord was nog het terrein van het instituut voor bodemvruchtbaarheid en ook het centrum van het dorp zag er heel anders uit.

Ook de dorpen Onnen, Noordlaren en Glimmen waren heel anders. Er waren nog veel boerenbedrijven en ook nog voorzieningen als winkels en slagerijen en bakkers.

Dat is grotendeels verdwenen en toch is Haren Harens gebleven vinden wij als inwoners.

Wat ik hier mee wil zeggen is dat Haren en de andere dorpen niet blijven zoals het nu is.

De ontwikkeling in de tijd gaat door. Ook als we een zelfstandige gemeente Haren zouden blijven en niet zouden herindelen dan nog ziet Haren er over 30 jaar weer heel anders uit dan nu.

Is het dan beter of slechter? Dat is iets wat we dan pas kunnen vaststellen.

En ook dan zullen de meningen daarover verdeeld zijn. We gaan dus mee in de tijd.

De identiteit van de gemeente zit in de wijken en dorpen, bepaald door de mensen die daar de gemeenschap vormen, toen en nu en straks. Dat staat los van herindelen en daar ben je als inwoners zelf bij.

 

De inwoners van de gemeente Haren geven in de enquêtes aan dat ze het dorpse karakter en het groen en de diverse voorzieningen heel belangrijk vinden. Dat is ook belangrijk en de ChristenUnie wil dat ook graag zo houden. Daar moeten we ook voor staan met wie we ook in gesprek gaan.

Maar het is ook belangrijk om het reilen en zeilen van wat er bestuurlijk en ambtelijk  allemaal moet gebeuren te borgen. Het is zeker ook de taak van ons als raadsleden te zorgen dat alle taken ook in de toekomst (met alles wat er op ons afkomt) op een goed niveau uitgevoerd kunnen worden.

 

Wij hebben de enquête ook door  onze leden laten invullen en daar kwam ook hetzelfde beeld naar voren van wat ik hier boven schetste. En daaruit blijkt dat een groot deel van de inwoners die hebben gereageerd met de gemeente Tynaarlo samen wil. Dat blijkt ook wel uit de handtekeningen van de inwoners van Noordlaren en de inventarisatie onder de inwoners van Onnen.

 

We moeten ons als inwoners en bestuurders van de gemeente Haren wel realiseren dat als wij met Tynaarlo willen dat dat nog best lastige vraagstukken geeft.

De provincie grens is een lastige want ook al mag het van de beide provincies: op wiens grondgebied komt die nieuwe gemeente dan te liggen?

Zal een Drent die geboren en getogen is in Drenthe zo ineens bij de provincie Groningen willen horen. En vice versa.

Daarnaast moeten we ook de problemen die het rapport van Zuiderlicht schetste niet onderschatten. Veel zaken zijn of worden op provinciaal niveau georganiseerd. De veiligheidsregio, de omgevingsdienst en ook de organisatie die de drie decentralisaties van ons vragen. Het zal voor Tynaarlo of voor Haren een enorme klus worden om uit de lopende samenwerkingen en processen te stappen en aan te haken bij de nieuwe samenwerkingsverbanden en afspraken. De samenwerkingsverbanden die  Haren of Tynaarlo in de eigen provincie heeft zullen losgekoppeld moeten worden. Dat zijn geen kleine dingen die dan geregeld moeten worden en daar heeft de ChristenUnie wel haar zorgen over.

En dat die zorg terecht is werd ons afgelopen donderdag  duidelijk gemaakt door de drie heren die namens de gemeenten Tynaarlo, Hoogezand en Groningen spraken.

De fractie van de CU vindt het dan ook heel belangrijk dat dat heel goed uitgezocht wordt.

 

En wat ons ook niet geheel onbelangrijk lijkt: wat willen de inwoners van de huidige gemeente Tynaarlo? De inwoners van de 17 dorpskernen die Tynaarlo rijk is? Die waren tot voor drie weken geleden helemaal niet met herindelen bezig en daar wordt die vraag nu wel neergelegd hoe ze daarover denken. Immers binnen de provincie Drenthe ligt op dit moment geen herindelingsvraagstuk. Tynaarlo hoeft op dit moment niet te herindelen terwijl de gemeente Haren daar wel druk mee bezig is. Dat maakt dat daar in Tynaarlo wel heel anders tegenaan gekeken wordt.

En als je inwoner van het dorp  Bunne bent voel je je dan betrokken bij een dorp van de gemeente Haren? Bijv. bij wat er nu in de Vork misschien gaat gebeuren? Voelt daar de inwoner van Bunne zich bij betrokken en andersom: voelen wij ons betrokken bij wat er in de Groeve of Donderen gebeurt?

We hebben op dit moment nog geen idee hoe in Tynaarlo tegen een samenvoeging met Haren wordt aangekeken, nog ongeacht de vraag in welke provincie zo'n gemeente komt te liggen.

 

De ChristenUnie wil daarom de  varianten die binnen de provincie Groningen vallen ook goed uitgezocht hebben. We vinden het in dit stadium nog te vroeg om een mogelijkheid uit te sluiten. Op dit moment is het zo dat Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde formeel een voorkeur hebben uitgesproken voor de Gorecht-variant. Het is wat de ChristenUnie betreft niet aan de orde dat de raad van Haren voor deze raden gaat denken en die gedachtegang vertaalt in het dichtgooien van de deur naar die gemeenten. Deze kunnen uitstekend hun eigen besluiten nemen. Als ze na vanavond vinden dat het te lang duurt voordat Haren een voorkeur uitspreekt zijn ze prima in staat dat zelf aan ons te laten weten. We vragen het college dan ook alle zes betrokken gemeenten zo spoedig mogelijk van de uitkomst van de beraadslagingen van vanavond op de hoogte te stellen.

 

Het is ook heel belangrijk om de inwoners van de buitendorpen goed bij alle onderzoeken te betrekken. We moeten niet in de valkuil trappen dat we alleen vanuit de inwoners van het dorp Haren redeneren.

Het  financiële plaatje speelt een grote rol. De meeste mensen denken dat het in ieder geval veel duurder wordt als we bij Groningen en Ten Boer zouden komen. Of dat zo is moet nog maar blijken uit de informatie die we nog krijgen. Laten we op de feiten afgaan, niet op vooringenomen gevoelens. En dan eerst het totaalbeeld van alle varianten op alle gebieden beoordelen en op basis daarvan een keuze maken.

Hoogkerk wordt in dit verband veel genoemd. Hoogkerk is al sinds 1969 bij de stad Groningen. Ik heb mensen daar gesproken en die geven aan dat de tijd uiteraard qua ontwikkeling niet heeft stilgestaan maar dat Hoogkerk wel nog Hoogkerk is.

Als we bij de stad zouden komen (en ik zeg duidelijk als want er is nog niks besloten) dan is het wat de ChristenUnie betreft wel goed om af te spreken dat er dorps- en wijkraden of buurtvertegenwoordigingen moeten komen. Die ook regelmatig in gesprek zouden gaan met de gemeenteraad en B&W. Dit is uiteraard een idee wat eigenlijk bij de uitvoering hoort maar wel meegenomen zou kunnen worden in de onderhandelingen. Zo'n vorm van medebestuur of een stukje zelfbeschikkingsrecht over eigen buurt of dorp kan overigens ook goed worden toegepast bij de andere herindelingsvarianten. De raad stelt dan de algemene kaders en de planvorming en -uitvoering wordt mede bij dorp of buurt neergelegd.

 

De zorg van de inwoners die vinden dat het bestuur van een grotere gemeente verder van hun af komt te staan is een zorg die de ChristenUnie tot op zekere hoogte met ze deelt. Maar het is ook iets van deze moderne tijd. Het digitale leven zorgt er ook voor dat je als inwoner snel en veel contact kunt hebben en heel veel dingen kunt regelen zonder daar iemand van de gemeente in levenden lijve bij nodig te hebben. Maar je zult de volksvertegenwoordigers of bestuurders ook minder vaak letterlijk tegenkomen in de winkel of bij de sportvereniging.

 

We moeten als raad en inwoners eerst voldoende onderzoeksresultaten hebben en dan vervolgens een richting kiezen.

En we moeten ons als raadsleden goed realiseren dat we volksvertegenwoordigers zijn. Dus van alle kiesgerechtigden. Die hebben bijna 4 jaar geleden op ons gestemd en ons daardoor het mandaat gegeven. En daarbij ook het vertrouwen dat wij als volksvertegenwoordigers in dit veelomvattende en emotionele vraagstuk toch de juiste keuze maken. Dat is een zware verantwoordelijkheid voor ons als raad. En ik kan alleen voor mijzelf spreken als ik zeg dat dat ik dat ook een zware taak vind en waar ik heel veel mee bezig ben in mijn dagelijkse leven. Het zit elke dag in mijn hoofd en als ik de kans krijg dan vraag ik de mensen die ik tegenkom ook hoe zij er tegenaan kijken. En daar krijg je hele verschillende reacties op.

En dat maakt het kiezen wat we t.z.t. ook moeten gaan ook zo lastig.

Want er zijn ook heel veel mensen die mij dan glazig aankijken: waar heb je het over?

Is dat omdat ze het niet weten?

Ja die zullen er ook zijn maar er zijn ook heel veel inwoners die er helemaal niet mee bezig zijn. Is dat gebrek aan interesse? Dat vind ik zeker niet.

Zo zit de wereld nu eenmaal in elkaar: waar de één zich druk overmaakt haalt de ander de schouders over op.

We moeten dan ook als raad niet de illusie hebben dat als we een besluit genomen hebben, welk besluit het dan ook is, de neuzen van alle kiesgerechtigden automatisch diezelfde kant op wijzen. Het zou fantastisch zijn als we dat zouden bereiken maar dat gaat niet gebeuren.

 

Ik hoor regelmatig: wij kiezen voor Tynaarlo. Dat is mooi. Maar een keuze kan nooit van één kant komen. Dat is in een relatie zo en zo hoort het ook bij een gemeentelijke herindeling. Je kiest voor elkaar. Groningen/Ten Boer en de gemeenten van de Gorecht-variant hebben daar al uitspraken over gedaan. Zij hebben een voorkeur uitgesproken. Dat is wat anders dan een keus. Tynaarlo is nog lang niet zover.

 

Tot slot voorzitter.

De ChristenUnie vindt wel dat we ook t.a.v. het tijdspad wel de tijd moeten gebruiken en pas een besluit te nemen als wij als raad van mening zijn dat de informatie die het college ons zal  doen toekomen voldoende is om een goed en zorgvuldig en zuiver gekozen besluit te kunnen nemen. Of die informatie voldoende en tijdig genoeg is om nog in november een uitspraak te doen zullen we dan beoordelen. Daar ligt wat de ChristenUnie betreft de opdracht en de uitdaging voor het college.

We willen ons dan ook niet laten opjagen want er is ook een hele oude uitspraak:

haastige spoed is zelden goed.

 

Ik dank u wel