maart 2013

vertrek burgemeester

Er is op 21 september 2012 in Haren veel fout gegaan. Aan deze conclusie valt helaas niet te ontkomen. Degenen die de bewuste avond in Haren aanwezig waren hebben het aan den lijve ondervonden. Veel inwoners en ondernemers van Haren hebben materiële en emotionele schade op gelopen. Ook andere betrokkenen zoals politiemedewerkers, buschauffeurs hebben deze avond als traumatisch ervaren. Het geweld was van een ongekende omvang voor een dorp als Haren.

Wij hebben als raad een controlerende taak. Het rapport van de commissie Cohen kan ons daarbij goed helpen. Daarom bedanken wij de commissie Cohen voor het goede onderzoek dat zij verricht hebben. Het rapport verschaft inzichten in de complexe structuren van relaties tussen sociale media,  traditionele media, groepsdynamiek, het jongerenbrein en het gebruik van alcohol en drugs. 

Een belangrijke vraag die gesteld kan worden is of deze gebeurtenis als een donderslag bij heldere hemel kwam? Nee, dat niet. Al dagen was bekend dat er iets stond te gebeuren, maar wat er exact  stond te gebeuren dat kon niemand vooraf weten. Het rapport geeft ons nu een duidelijk beeld van wat er in de loop van de tijd zich heeft voorgedaan. Inclusief de illustraties hoe de netwerken van Facebook zich ontwikkelden.

De driehoek heeft wel allerlei overwegingen gemaakt. Voorbeelden hiervan zijn, wel of niet een feestje, wel of niet Haren afsluiten. Treinen laten stoppen of door laten rijden. Dit zijn moeilijke beslissingen, ook daar er geen ervaringen waren met dergelijke gebeurtenissen in Nederland. Maar was de omvang van de clash tussen de, in het rapport beschreven twee werelden, te voorspellen geweest met de inzichten van dat moment?  En heeft de burgemeester daarbij goed gehandeld? Dit zijn belangrijk punten voor de Christen Unie.

Uit het rapport blijkt duidelijk dat het hele gebeuren is onderschat. Er was geen duidelijke lijn van de aanpak. Het draaiboek was onder de maat. Ook blijkt achteraf dat de communicatie niet goed was. Anderzijds zijn er volgens de onderzoekers toch ook goede beslissingen genomen, zoals het niet laten doorgaan van het feest op het Gorecht-terrein en het toch wel laten stoppen van de treinen in Haren.

Na het onderzoek van de commissie Cohen zijn de meningen van deskundigen nog steeds verdeeld. Zo werd door Cohen aangegeven dat de GRIP 3 niet nodig was, zelfs tegendraads werkte. De Burgemeester wilde menskracht via de aanvraag GRIP, maar kreeg daarbij ook de structuur. En deze heeft stroperig/averechts gewerkt. Cohen zegt dat ondersteuning op vrijblijvende basis had plaats moeten vinden. Maar er zijn ook berichten dat er alleen ondersteuning gegeven wordt wanneer de GRIP-structuur door gevoerd wordt.

Het was op de betreffende avond verboden om op straat alcohol te nuttigen. De noodverordening is te laat ingegaan en bleek niet te handhaven, omdat er te weinig agenten waren om dit verbod daadwerkelijk op te treden. Daardoor was er veeldrankgebruik onder de jongeren en werden de grenzen gemakkelijk verlegd.

Jazeker, ook de fractie van de CU vindt dat burgermeester Bats foute beslissingen heeft genomen. Zo werd er teveel op 2 gedachten gehinkt. Werden de mogelijkheden en bevoegdheden die de burgemeester in dergelijke situaties heeft, onvoldoende dan wel te laat genomen. Ook vinden wij dat de burgemeester te laat zijn excuses heeft aangeboden.

Aan de andere kant dwingt het wel respect af dat hij toch zijn excuses heeft gemaakt en in onze ogen ook oprecht. Wij benadrukken nogmaals dat dit te laat is geweest. maar ook daarvoor heeft hij zijn excuses aangeboden. Daar is volgens de Christen Unie genoeg over gezegd.

Samenvattend, er zijn  foute beslissingen genomen. Dat is duidelijk naar voren gekomen in het rapport, maar zijn deze fouten ook zodanig verwijtbaar dat wij het vertrouwen in onze burgemeester opzeggen?

Nee, dat zijn ze niet. En wel om de volgende redenen:

  • De  beslissingen moesten onder moeilijke omstandigheden gemaakt worden.
  • Er was weinig tot geen ervaring met dit fenomeen.
  • Zoals elke beginnende burgemeester had hij  weinig ervaring
  • Hij had ook weinig ondersteuning. Één veiligheidsadviseur en een halve communicatieadviseur. Hij heeft deze wel aangevraagd door middel van opschaling GRIP maar kreeg een stroperige organisatiestructuur die juist averechts heeft gewerkt.