oktober 2013

herindeling

Op 14 oktober is er een speciale raadsvergadering geweest over de herindeling.

Op de agenda stond het burgeriniatief als eerste punt maar dat is doorgeschoven naar de raad van 25 november omdat het zoals het nu lijkt dan een beslissing zal worden genomen met wie we verder gaan in het proces herindelen. Er was een voorstel van het college om nog meer onderzoek te doen naar drie varianten te weten: Groningen ten Boer Gorecht variant ( Menterwolde, Slochteren, Hoogezand) Tynaarlo De uitkomst van de enquete was duidelijk er is een duidelijke voorkeur voor Tynaarlo zowel vanuit de gemeente en ook die van onze leden. Er waren 4 insprekers en de politieke partijen hadden nog de nodige vragen. De burgemeester mevr Vlietstra heeft die allemaal keurig beantwoord. D66 en CDA hadden een amendement ingediend die in het kort ging om de Gorecht variant maar uit de informatie ronde te halen omdat daar niet genoeg draagvlak voor was onder de burgers. Nu had de Gorechtvariant niet de eerste plaats maar heel veel inwoners hadden hem duidelijk boven Groningen tenBoer geplaatst. Wij vonden het dan ook niet zuiver naar die burgers toe om de Gorechtvariant er nu ook al uit te halen. We hebben het amendement dan ook niet gesteund. Wel was er een meerderheid voor, dus dat betekent dat we nu alleen Tynaarlo en Groningen ten Boer verder gaan onderzoeken. Het voorstel van het college om op deze avond nog geen besluit te nemen maar op 25 november een definitief besluit te nemen met wie dan verder gaan is ook door de meerderheid aangenomen. We hopen dat we dan voldoende informatie hebben zodat we als volksvertegenwoordigers in de raad dan met de kennis die we dan hebben een keuze kunnen maken.

Dieta Praamstra