kandidaten2014

Gemeenteraadsverkiezingen 2014

 

In haar algemene ledenvergadering van 21 november 2013 heeft de ChristenUnie haar kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in Haren vastgesteld. De volgende leden (de eerste vijf hebben een link) zijn gekandideerd:

 1. Dieta Praamstra, (lijsttrekker)

2. Pieter Steenbergen,

3. Jan Kolkman,

4. Jan Bouwkamp,

5. Theo Berends, (kandidaat wethouder)

6. Henk Buist,

7. Henk Tamminga,

8. Giny Koerts,

9. Luuk Klamer jr.

10. Roel Stevens,

11. Erik Ruizendaal,

12. Hanny Werkman,

13. Alexa Schook

14. Rinze van der Born

 

Dieta Praamstra volgt Theo Berends op als lijsttrekker van de ChristenUnie. In Dieta heeft de ChristenUnie een ervaren lijsttrekker. Ze heeft afgelopen jaren wisselend in de fractie of de steunfractie gezeten en heeft aangetoond het geluid en de richting van de ChristenUnie op een goede manier te verwoorden. Ook Pieter heeft ruime ervaring binnen de steunfractie. Jan Kolkman heeft afgelopen periode laten zien dat hij van meerwaarde is voorde fractie van de ChristenUnie.

 

Theo Berends heeft aangegeven geen lijststrekker meer te willen zijn. Mocht het zover komen, dan blijft hij wel beschikbaar als wethouder. In Theo heeft de ChristenUnie een ervaren wethouder die afwisselend meerdere malen fractielid en wethouder in de gemeente Haren is geweest.

 

De verkiezingen en de periode daarna zullen in het teken staan ingrijpende veranderingen binnen de gemeente Haren. Te denken valt aan de voortgang van de gemeentelijke herindeling en de overheveling van met name zorgtaken vanuit het Rijk naar de gemeente. Het zal een spannende en misschien ook wel een moeilijke periode worden voor de onze inwoners. Maar ook een periode waarin wij als ChristenUnie als christelijk sociale partij ons kunnen laten zien en waarin we de handen uit onze mouwen kunnen steken voor onze mooie gemeente Haren. Omzien naar elkaar en naar de schepping waarin wij leven.

 

In alles wat we zullen meemaken en ondernemen, blijven we beseffen dat God het is die ons heeft geschapen en aan elkaar heeft gegeven. Die wetenschap bepaalt uiteindelijk de richting van onze politieke idealen en de wijze waarop wij politiek bedrijven en onze gemeente willen besturen. Als bestuur van de ChristenUnie hebben we er alle vertrouwen in dat al onze kandidaten in staat zijn die boodschap uit te dragen.