Herindeling: Groningen versus Tynaarlo

Groningen versus Tynaarlo

Onderstaande tabel is een samenvatting van een bijlage over kwalitatieve vragen en antwoorden uit de herindelingsstukken.
Het gaat over de afweging van Tynaarlo en Groningen/ten Boer, niet over zelfstandigheid( wat natuurlijk wel had gemoeten), maar de conclusie is wel onthullend.
+ als gemeente beter scoort
N als het niet uitmaakt
_ als het slechter wordt of problemen geeft.
Het is de mening van het college niet die van ons. GL heeft deze tabel gemaakt naar aanleiding van bijlage 3 uit de stukken over de herindeling die allemaal te vinden zijn op Haren.nl onder het kopje Bestuurlijke toekomst.
Dank aan GL voor het maken.

Onderwerp
Groningen
Tynaarlo
Opmerkingen
Effect voor inwoners + N Opvallend: effecten zijn vaak te mitigeren en afhankelijk van beleid nieuwe gemeente
Voor ondernemers N N idem
Landschap N N
Woningbouw N N G en T hebben beide nog tot 2030 voldoende bouwruimte.
Samenwerkingsverbanden + - zal voor frictiekosten zorgen
Veiligheidsregio + -
Politie + -
Omgevingsdiensttaken, RUD, VTH + -
Sociaal domein + - we gaan een kwetsbare periode in waarin veel geleerd moet worden, bij fusie met T moet alles opnieuw en zonder veel invloed van H
GGD en bieb + - veel frictiekosten
voordelen herindeling + N lijstje G is stuk langer en optimistischer
risico's van herindeling + N zorgen over bestuurskracht voor T, over afstand voor G
nieuwe samenhang/identiteit N N buitendorpen meer T, dorp Haren meer G, beide 'oplosbaar' met sterk dorpenbeleid
draagvlak bij T en G N N uit aparte gespreksverslagen blijkt veel twijfel bij T, en enig enthousiasme bij G
regiovisie N + veronderstelling dat sterke plattelandsgemeente goed is voor regiovisie
duurzame oplossing voor >20 jaar + N twijfel of T wel groot genoeg zal blijken
nodaal principe + -
bestuurskracht + N
effect op/oplossing tekorten in SWOT + -
Totaal + van 19
13

 
Totaal - van 19

8