Start

ChristenUnie pleit voor dorpswethouder bij herindeling

pexels-photo-397096.jpegdonderdag 22 februari 2018 23:29 De gezamenlijke ChristenUnie-fracties van Haren, Ten Boer en Groningen pleiten bij een herindeling voor een dorpswethouder. Het is één van de tien herindelingsbeloften die de gezamenlijke fracties gisteren hebben gedaan bij een ledenvergadering. lees verder
Labels
GR2018
Groningen

Uitnodiging ledenvergadering 22 februari

Tijdens de quizmaandag 05 februari 2018 21:27 De besturen van de afdelingen Christenunie Groningen / Hoogkerk, Haren en Ten Boer nodigen u bij dezen graag uit voor een algemene ledenvergadering.
Wij willen die vergadering D.V. houden op donderdag 22 februari 2018 in het Wijkcentrum 'Het Dok' te Groningen (Lewenborg). lees verder
Labels
Groningen

Inbreng bij hoorzitting

kaartje herindelingdinsdag 23 januari 2018 13:29 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken organiseerde op vrijdag 19 januari 2018 een hoorzitting over de samenvoeging van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer. De hoorzitting was in de stad Groningen.
Vanuit de voorstanders van deze samenvoeging voerde Ietje Jacobs van de VVD het woord, mede namens de ChristenUnie. In dit bericht kunt u de volledige bijdrage teruglezen. lees verder
Labels

Gemiste kans

Groningen TenBoer en Harendinsdag 31 oktober 2017 09:24 De gemeenten Groningen en Ten Boer hebben Haren uitgenodigd om zich gezamenlijk voor te bereiden op de herindeling. Nu het wetsontwerp daarvoor bij de Tweede Kamer in behandeling is wil men aan de slag. Eén januari 2019 is al snel en de dienstverlening aan inwoners moet geborgd blijven. De meerderheid van de raad van Haren en het college leggen dit verzoek naast zich neer.
Men negeert dat herindeling reëel is en neemt een gebrekkige voorbereiding voor lief. lees verder
Labels
Herindeling

Interpellatiedebat aangevraagd rondom uitnodiging Groningen

Haren2maandag 23 oktober 2017 10:21 De gemeente Groningen hoopt dat Haren snel om tafel wil om in gesprek te gaan over een nieuwe gemeente Groningen-Haren-Ten Boer. Burgemeester Peter den Oudsten zei woensdag in een spoeddebat over de herindeling dat hij Haren binnenkort uit wil nodigen. (Bron: DvhN.nl)
Naar aanleiding van deze aankondiging, wil de voltallige oppositie een interpellatiedebat voeren. Lees verder voor de inhoudelijke aanvraag. lees verder
Labels

Open brief aan het college van Burgemeester en Wethouders

vrijdag 08 september 2017 09:46 Recentelijk is er een petitie mede ondertekend door alle wethouders van de gemeente Haren.
In een reactie van ChristenUnie, GroenLinks, PvdA en VVD spreekt de voltallige oppositie in gezamenlijkheid haar verbazing en afkeuring hierover uit. lees verder
Labels

Herindeling Groningen, Haren en Ten Boer

Haren2donderdag 13 juli 2017 11:29 De ministerraad heeft ingestemd met de samenvoeging van de gemeenten, Groningen Haren en Ten Boer. De samenvoeging tot de nieuwe gemeente Groningen vindt zijn beslag per 1 januari 2019. De verkiezing voor de nieuwe gemeenteraad wordt gehouden in november 2018 in plaats van in maart 2018. De ministerraad gaat akkoord omdat het gaat om een herindeling die door een lagere overheid, provincie of gemeente, is geïnitieerd. Wat de fractie van de CU betreft is dit goed nieuws.
Toch is er nog geen zekerheid over de samenvoeging... lees verder
Labels
Herindeling

Ministerraad stemt in met herindelingsvoorstel Groningen - Haren - Ten Boer, voorstel wordt ter advisering voorgelegd aan de Raad van State

groninger gemeentesvrijdag 07 juli 2017 14:32 Vandaag heeft de Ministerraad ingestemd met het voorstel van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties om het herindelingsvoorstel Groningen – Haren – Ten Boer ter advisering voor te leggen aan de Raad van State. lees verder
Labels
Groningen