2006

Verkiezingsuitslag 7 maart 2006

Partijnaam zetels 2002 zetels 2006 stemmen 2006
VVD 5  4  2427
CDA 4  3  1735

PvdA

3  4  2445
GroenLinks 3  4  2494
ChristenUnie 1  1  801
D66 1  1  581

 

De ChristenUnie Haren mocht de raadszetel behouden; Theo Berends zal straks Albert Steenbergen opvolgen in de raad. Ten opzichte van de vorige gemeenteraadverkiezingen is er een heel klein verschil: 31 stemmen werden er minder uitgebracht op de ChristenUnie. Stabiliteit is dus een gegeven. Van de landelijke trend, waar de ChristenUnie over het algemeen stemmenwenst (en ook meer zetels) mocht behalen, is in Haren geen sprake. Toch mogen we dankbaar zijn dat  we het stemmenaantal nagenoeg mochten behouden. We wensen Theo Gods zegen toe bij zijn arbeid in onze gemeente, voor de burgers, maar vooral tot eer van God.

GroenLinks werd bij deze verkiezingen de grootste partij in Haren.
Wellicht is dit mee te danken aan de acties die deze partij heeft gevoerd mbt bebouwing in het gebied Dilgt - Essen - Hemmen en het Nescioterrein.

Echter zijn de standpunten van de ChristenUnie mbt deze gebieden niet veel afwijkend van die van Groen Links. ChristenUnie wil opkomen voor een leefbaar Haren met voldoende groen en zou graag een gemeentehuis willen hebben dat goed betaalbaar is en waar de burger na verloop van tijd niet voor de (te hoge) kosten moet opdraaien.